Guillem Pailhez

Servei de psiquiatria i psicoanàlisi

Contacte

Sant Antoni Maria Claret 25, baixos 1a, 08037, Barcelona
E-mail: contacte@guillempailhez.net
Telf.: 607 40 40 60

Psiquiatria

Home/Psiquiatria
Psiquiatria 2017-06-14T09:26:58+00:00

Formació

• Doctor en Psiquiatria per la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Màster en Trastorn Mental Greu .
• Especialista en psiquiatria via MIR.
• Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona.

Experiència clínica

• Psiquiatre adjunt a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions – Parc de Salut Mar (Hospital del Mar). http://www.parcdesalutmar.cat/ansietat/

• Tasques assistencials (cap d’equip clínic) a malalts amb trastorn d’ansietat a la Unitat d’Ansietat (programa especialitzat de l’Hospital del Mar, Barcelona).

• Tasques assistencials a malalts amb fibromiàlgia a la Unitat de Fibromiàlgia (programa especialitzat de l’Hospital de l’Esperança, Barcelona).

Docència

• Professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de psiquiatria i medicina legal.

• Tutor de metges residents de psiquiatria (Parc de Salut Mar).

• Professor de pràctiques de psiquiatria a estudiants de grau de medicina.

Recerca

• Beca FIS (Fondo de investigación sanitaria), investigador principal: Enfermedad somática y colágeno en los trastornos de ansiedad: un estudio caso-control.

•Autor de diverses publicacions científiques en revistes d’àmbit nacional i internacional: veure aqui

Pertinences

• Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Col·legiat nº37.687. http://www.comb.cat/

• Membre de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria. http://aen.es/